Tìm kiếm sản phẩm  

Tỷ lệ cát với xi măng tác động đến độ bền của bê tông?

Tỷ lệ cát với xi măng tác động đến độ bền của bê tông?

Cách trộn bê tông được xem là rất quan trọng ở việc xác định chất lượng của sản phẩm rút cuộc sau khi được đổ. Các nguyên liệu xác thực được sử dụng và tỷ lệ của những nguyên liệu này đều rất quan trọng. Biết tỷ lệ cát nhằm sử dụng xi măng phụ thuộc một phần vào việc bê tông đang được dùng nhằm làm cho gì.

Hỗn thích hợp tiêu chuẩn

Một giải pháp tương đối chuẩn nhằm trộn bê tông gọi 1 phần xi măng cho mỗi 2 phần cát. Kết quả của giải pháp này, giả như rằng bốn phần sỏi cũng được đưa vào hỗn hợp, được xem là một mẫu bê tông được xếp hạng C20. Bê tông được giám định trên một hệ thống số cho biết chừng độ hỗn phù hợp mạnh như thế nào sau lúc nó được xử lý ở khoảng 1 tháng. Bê tông C20 sẽ được ví như hỗn thích hợp bê tông cường độ nhàng nhàng. Thống kê cao hơn cho thấy 1 bê tông mạnh hơn.

Tăng sức mạnh

Điều chỉnh cường độ của bê tông dựa trên tỷ lệ cát với xi măng được xem là điều dễ thực hiện. Càng gần bạn mang tỷ lệ này tới tỷ lệ cát một so với xi măng, bạn sẽ làm cho bê tông càng mạnh. Mặt khác, nếu như bạn đẩy tỷ lệ theo ở khác, bạn sẽ nhận được một máy móc có sức mạnh khá kém.

Chất lượng

Trong lúc hỗn phù hợp bê tông đều cất xi măng, cái cát thực tại được áp dụng khác nhau. Ngoài tỷ lệ, loại cát mà bạn áp dụng tại hỗn hợp bê tông cũng ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Chẳng hạn, sử dụng cát bãi biển chưa rửa, có khả năng tạo ra hỗn hợp bê tông ko mạnh bằng những máy móc khiến từ cát đã được khiến cho sạch nhằm tạo ra uy tín đồng nhất.

Các nguyên tố khác

Điều quan yếu được coi là phải nhận ra rằng tỷ lệ cát với xi măng chẳng phải được xem là nhân tố độc nhất vô nhị ảnh hưởng tới cường độ của bê tông. Bê tông thường được khiến từ bốn thành phần, không chỉ hai. Ngoài tỷ lệ xi măng-cát, tỷ lệ sỏi với cát cũng phải được xem xét. Cuối cùng, lượng nước thêm vào hỗn thích hợp cũng rất quan yếu trong độ bền của sản phẩm rốt cục.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến Rồng Việt goichoto
ĐT: (08) 3716 4642
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline: 0923 079 779

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào
Xe rùa gian giao Xe rùa

thống kê